Ελεγχος ποιότητας

Η ποιότητα είναι το επίκεντρο μας, όχι μόνο με εξαρτήματα αλλά και ολόκληρη την υπηρεσία μας.

Εγγυόμαστε

• Ελέγχει τακτικά υλικό και ηλεκτρονικά εξαρτήματα
• Εξασφαλίζει την ακριβή συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
• Ακολουθεί την ασφάλεια της αξιοπιστίας στα υλικά που χρησιμοποιούνται
• Να παρακολουθείτε συνεχώς όλα τα υλικά και τη συναρμολόγηση του προϊόντος
• Διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους προμηθευτές επιτρέποντας σταθερό έλεγχο των αγορασθέντων εξαρτημάτων
• Εγγυάται την καλύτερη επιλογή ποιοτικών στοιχείων διατηρώντας παράλληλα ισχυρές ανταγωνιστικές τιμές
072816144259_0Πίνακας ελέγχου ποιότητας__1 072816144259_0Πίνακας ελέγχου ποιότητας__2 072816144259_0Πίνακας ελέγχου ποιότητας_3