නැව්ගත කිරීම සහ ගෙවීම

නැව්ගත කිරීම සහ ගෙවීම

උසස් නිෂ්පාදන විසඳුම් තාක්ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්

ඒපීඑස් සාමාන්‍යයෙන් ෆෙඩෙක්ස්, ඩීඑච්එල්, යූපීඑස්, ටීඑන්ටී, ඊඑම්එස් වැනි වඩාත් ආර්ථික හා කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් තෝරා ගනී.

බෙදා හැරීමේ ඊයම් කාලය: සති 1-2. (නියැදි ඇණවුම වැඩ කරන දින 3 කි)

 4444444444444

ගෙවීම


ගෙවීම් ක්‍රම අනුගමනය කරන බව APS හට පිළිගත හැකිය:

විදුලි පණිවුඩ හුවමාරුව (කල්තියා 30%, භාරදීමට පෙර 70%);

හොංකොං USD ගිණුම් බැංකුව