தர கட்டுப்பாடு

தர மட்டுமே கூறுகள் ஆனால் எங்கள் முழு சேவையை, எங்கள் கவனம் உள்ளது.

நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம்

• வழக்கமாக பொருள் மற்றும் மின்னணு கூறுகள் தணிக்கைகள்
• குறிப்புகள் சரியான இணக்கம் உறுதி
• பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களில் பாதுகாப்பு நம்பகத்தன்மை பின்தொடர்தல்
• தொடர்ந்து பொருள் மூலகங்கள் கண்காணித்து சட்டசபை
• வாங்கிய கூறுகள் மீது திட கட்டுப்பாடு அனுமதிக்கிறது அனைத்து சப்ளையர்கள் உடன் நிலுவையில் உறவுகள் பராமரிக்கிறது
வலுவான போட்டி விலை பேணுகிறது • தர கூறுகளை சிறந்த தேர்வை என்ற உத்தரவாதத்தை
072816144259_0Qualitycontrolflowchart_1 072816144259_0Qualitycontrolflowchart_2 072816144259_0Qualitycontrolflowchart_3